Kalendarz szkolny 2023/2024


Kalendarz szkolny 2023/2024


Wydarzenie Termin
Pierwsze i drugie półrocze:
Pierwsze półrocze 04 września 2023 – 21 stycznia 2024
Drugie półrocze 22 stycznia 2024 – 21 czerwca 2024
Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego:
Rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2023 godz. 9:30
Zakończenie roku szkolnego 20 czerwca (czwartek)
Klasy 8 – godzina 15:00 (sala gimnastyczna)
Klasy 3 – godzina 17:00 (sala gimnastyczna) 

21 czerwca (piątek)
klasy 1 – godzina 9:00 (sala gimnastyczna)
klasy 2 – godzina 10:00 (sala gimnastyczna)
klasy 4 – godzina 11:00 (sala gimnastyczna)
klasy 5 – godzina 9:50 (hol 3 piętro)
klasy 6 – godzina 8:45 (hol 3 piętro)
Klasy 7 – godzina 8:00 (hol 3 piętro)

Oddziały 0 – godzina 10:45

Przerwy świąteczne:
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 – 31 grudnia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca 2024 – 02 kwietnia 2024
Ferie zimowe: 12 lutego 2024 – 25 lutego 2024
Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych 1 listopada 2023 (środa)
1 maja 2024 (środa)
2 maja 2024 (czwartek)
3 maja 2024 (piątek)
30 maja 2024 (czwartek)
31 maja 2024 (piątek)
Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024
Egzamin ósmoklasisty – dodatkowe terminy 10, 11, 12 czerwca 2024
Rady pedagogiczne:
Zatwierdzająca plany pracy, programy 13 września 2023
Klasyfikacyjna za I półrocze 17 stycznia 2024
Analityczna za I półrocze 24 stycznia 2024
Klasyfikacyjna za II półrocze 12 czerwca 2024
Analityczna za II półrocze 21 czerwca 2024
Zebrania z Rodzicami obowiązkowe:
 

Klasy I – III

18 – 20 września 2023

LUTY

CZERWIEC – data i godzina zostaną podane w późniejszym terminie

 

Klasy IV – VIII

18 września 2023
(IV – V godz. 16:00, VI-VII  godz. 17:00, VIII godz. 16:30

LUTY

CZERWIEC – data i godzina zostaną podane w późniejszym terminie

Drzwi otwarte:
Pierwszy semestr (godz. 16:00-17:00) 25 października 2023
29 listopada 2023
20 grudnia 2023
Drugi semestr (godz. 16:00-17:00) 20 marca 2024
24 kwietnia 2024
22 maja 2024