Rada Rodziców


Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca – Agnieszka Radwan
Zastępca przewodniczącej – Jacek Wankiewicz
Skarbnik – Łukasz Jeszka
Sekretarz – Wioleta Wojtalewicz
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Marta Schoeneich
Członek – Aleksandra Jabłońska
Członek – Michał Sawosz

 

Zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

27 września 2023r. godz. 16:30 w świetlicy (budynek IV-VIII)

8 listopada 2023r. godz. 16:30 w sali 49 (budynek IV-VIII)

10 stycznia 2024r. godz. 16:30 w świetlicy (budynek IV-VIII)

12 czerwca 2024r. godz. 17:00 w świetlicy (budynek IV-VIII)

 

Kontakt do przewodniczącej Rady Rodziców

 

Agnieszka Radwan tel. 697 077 098

e-mail: agnieszkaradwan@icloud.com

 

Numer konta Rady Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców do dokonywania wpłat darowizn i datków:

90 1020 1475 0000 8202 0263 2826