Rekrutacja 2024/2025


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie


Dyrektor szkoły ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza z dnia 26.01.2024r.
Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Terminy zgłoszeń:
Do oddziału przedszkolnego od 1 do 29 marca 2024r.
Do klasy pierwszej od 4 do 18 marca 2024r.

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie do klasy 1

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

Przy składaniu wniosku do oddziału przedszkolnego i klasy I prosimy o dostarczenie do wglądu aktu urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający numer PESEL.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie 

 

Zgodnie z przepisami przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie i na gazetce przed sekretariatem szkoły.