Nasz patron


Nasz patron – Jan Paweł II


18 czerwca 2002 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z inicjatywy nauczycieli podjęto decyzję o przystąpieniu do prac nad nadaniem imienia szkole.

We wrześniu 2002 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 powołał zespół koordynujący działania związane z wyborem patrona szkoły, w skład którego weszły: p. Aleksandra Głogowska, p. Aleksandra Kaczmarek-Flies, p. Iwona Kobza, p. Tamara Kruszczyńska oraz  p. Krystyna Nowicka.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele zgłaszali do grudnia 2002 roku swoje propozycje na patrona. Zgodnie z ustaleniami zespołu patronem mogła być wybrana osoba żyjąca lub nieżyjąca, instytucja lub wielkie wydarzenie.

Spośród kilkunastu zgłoszonych propozycji zespół wybrał 6 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

Byli to:

  • Jan Paweł II;
  • Adam Mickiewicz;
  • Maria Konopnicka;
  • Tadeusz Multański;
  • Mikołaj Kopernik;
  • Kazimierz Wielki;

W czerwcu 2003 roku odbyły się głosowania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24.06.2003 członek zespołu p. Aleksandra Głogowska przedstawiła wyniki głosowania. Najwięcej głosów otrzymała kandydatura Jana Pawła II.

Na wniosek Dyrektora Szkoły p. Zbigniewa Głogowskiego Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o wyborze Jana Pawła II na patrona szkoły i upoważniła  dyrektora do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej o nadanie Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie imienia Jana Pawła II.

24 września 2003 roku na XII Sesji Rady Miejskiej podjęta została Uchwała o nadaniu Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie imienia Jana Pawła II.

Uczestnicy posiedzenia Rady Miejskiej na którym podjęto Uchwałę.

Uczestnicy posiedzenia Rady Miejskiej na którym podjęto Uchwałę.

16 pażdziernika 2003 roku rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem naszej szkole imienia Jana Pawła II.

Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga odprawił uroczystą Mszę Św. w Kolegiacie, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, przedstawiciele Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga odprawia Mszę Świętą.

Dyrektor szkoły wręcza kwiaty biskupowi.

Po Mszy Świętej odbyła się uroczystość odsłonięcia  tablicy pamiątkowej i nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II, oraz otwarcie izby pamięci poświęconej naszemu Patronowi.

Biskup odsłania tablicę pamiątkową szkoły.

Dyrektor szkoły przecina wstęgę.

3 czerwca 2004 roku nasza szkoła została wpisana na listę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Dyrektor szkoły przemawia do zebranych gości.