Dni wolne od zajęć dla klas 4-7 w związku z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dla klas 4-7 w związku z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty

Przypominamy, że w dniach 14, 15, 16 maja 2024 r. odbywają się egzaminy ósmoklasistów. W tych dniach klasy 4-7 mają wolne od zajęć dydaktycznych, a klasy 1-3 oraz zerówki mają zajęcia według normalnego planu.